in ,

Anaerkillik Nedir ? Tanımları

Anaerkillik Nedir ? Tanımları

Anaerkillik Nedir ? Tanımları
Anaerkillik Nedir ? Tanımları

Anaerkillik Nedir ? Tanımları

Anaerkillik Nedir ?

Anaerkillikten bahsedeceksek anasoyluluk terimini de bilmemiz gerekli diye düşünüyorum. Anasoyluluk, kan bağı aracılıyla mal ve mülkün anne tarafından aktarılması ve o şekilde devam ettirilmesi anlamına gelmektedir. Yani günümüzde genelde baba yoluyla olan durumun anne versiyonu olarak düşünebiliriz.

Anaerkilliğin temelde iki farklı tanımı bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir; ataerkilliğin zıttı olan anaerkillik ve eşitliğe dayalı anaerkillik.

Ataerkilliğin Zıttı Olan Anaerkillik

Günümüzden de aşina olduğumuz ataerkillik bazlı ilerleyen bir düzen bulunmaktadır ve bu düzenin tam tersini düşünün he işte o anaerkillik oluyor. Günümüzden bildiğimiz ataerkil sistemin kadınlar üzerinden kurulan ve yürütülen düzen ataerkil düzen olarak bilinmektedir. Anasoyluluk dedik evet çünkü; anne veya yaşça büyük olan kadınlar üzerinden kuruluyor aile otoritesi. Ama yine de bu düzen anasoyluluk kavramı ile tam olarak anlatılamaz ve bütünüyle bağdaştırılamaz. Ayrıca anaerkil düzen, topluluk üzerinde de bir kadın grubunun otorite sağladığı bir düzendir. Kısaca; her alanda kadınların belirli bir otoriteye sahip olduğu bir sistemdir.

Eşitliğe Dayalı Anaerkillik

Bu kavram Peggy Reeves Sanday tarafından ataerkilliğin zıttı olan anaerkilliğe tepki olarak ortaya çıkmıştır. Sanday’e göre anaerkillik, kadınların mutlak bir şekilde üstünlüğü ile ifade edilmedilir, çünkü; kadın yönetimi uç bir şekilde görülemez. Sanday’ın tanımına göre; anaerkillik, anasoyluluk ile beraber, sosyal ve politik olarak da cinsiyet eşitliğine dayandırılmalı ve o şekilde analtılmalıdır.

Anaerkil Bir Toplum Var Mı ?

Evet var, Minangkabaular; tamamıyla anaerkil bir topluluktur. Bir sonraki yazı da onlardan bahsedeceğiz.

Peggy Reevs Sanday anaerkil bir toplum olan Minangkabau toplumunu bizzat gözlemlemiş ve yorumlamıştır. Kendi araştırma kitabında geleneksel hale gelen anaerkillik tanımının erkek merkezli düşünülmesi sonucunda ortaya çıktığını söylemiştir. Aynı zamanda kadınların toplumsal hakimiyetini, erkeklerin haklarını kısıtlayarak ilerletilmesi düşüncesine karşı çıkar.

What do you think?

Bir yanıt yazın

GIPHY App Key not set. Please check settings

36 Comments

EMEKLİLERE 100. YIL İKRAMİYESİ VE EMEKLİ ARA ZAMMI, YENİ MAAŞ DÜZENLEMESİ

EMEKLİLERE 100. YIL İKRAMİYESİ VE YENİ MAAŞ DÜZENLEMESİ

Dünyanın En Zehirli Örümceklerinden Olan "Argiope Lobata" Türkiye'de Görüldü!

Dünyanın En Zehirli Örümceği “Argiope Lobata” Türkiye’de Görüldü!