in , ,

Basım Nedir ? | Basımı Geliştiren İcatlar

Basım Nedir ? | Basımı Geliştiren İcatlar

Basım | Basımı Geliştiren İcatlar
Basım | Basımı Geliştiren İcatlar

Basım | Basımı Geliştiren İcatlar

Basım Nedir ?

Basım; şekil, yazı, grafik ve resimlerin gerçeğine en yakın biçimde, bir yüzey üzerine çoğaltılarak ve hızlı aktarılması olarak tarif edilebilir. Günümüzde en çok kullanılan baskı yöntemlerini Tipo, Ofset , Flekso, Tifdruk (Rotogravür), Serigrafi şeklinde belirtebiliriz. Bu yöntemler içersinde Flekso baskı sisteminde son yıllarda büyük gelişmeler kaydedilmiş, trikromik dialı işler bir Tifdruk ve Ofset kalitesinde basılabilmiş ve bu sistemde kalıp hazırlamanın kolaylığı ve esnekliği nedeniyle birçok kaliteli iş basımında Flekso sistem tercih edilir hale gelmiştir. Tifdruk sistem ise kalıp hazırlamanın pahalı bir işlem olmasından dolayı ancak yüksek tonajlı ve kaliteli işler için uygundur.

Basımı Geliştiren İcatlar

Basımın evriminde Johan Gutenberg’in icadının Avrupa’ya yayılış tarihi olan XV. yüzyıldan zamanımıza kadar geçen dönemi, “Modern Basım Çağı” olarak niteleyebiliriz. Ayrıca baskı makineleri konusunda Alman asıllı Friedrich Koenig 1814’de Londra’da el presini buhar enerjisiyle işletmiş, Times gazetesi tarafından kullanılan Koenig makinesiyle saatte 1100 adet baskı yapılmıştır.

XIX. yüzyılın başlarında buhar enerjisinin keşfi ve sanayide kullanılması, çok önemli bir olaydır. Ancak basım sanayiinde kullanılan mürekkep çabuk kurumadığı için, henüz daha hızlı baskı yapmak olanağı mevcut değildi.

1818’de Paris’te Fransız matbaacısı Pierre Lorilleux, çabuk kuruyan basım mürekkebini bularak daha hızlı baskı yapmak olanağını sağlamıştır. 1827’de Nicephore Niepce tarafından bulunan fotoğraf, daha sonra 1838’de J. Daguerre tarafından ıslah edilmiş, böylelikle basında klişecilik dönemi başlamıştır. Bu tarihten sonra klişeler yapılarak gazetelere resim basılması sağlanmış, bu sayede renkli eğlence basımı gelişmiştir. Fransa’da ilk resimli dergi olan “Illustration” 1834’de yayınlanmaya başlamıştır.

1867’de Hippolyte Marinoni, 4 silindirli baskı makinesini (rotatif) ortaya çıkarmış, bu sayede saatte 10 bin sayı baskı yapmak mümkün olmuştur. Daha sonraları 1914’te bu sayı 70 bine yükselmiştir.

1875’de kâğıt üretiminin tam manasıyla geliştirilmesi ve üretim hammaddesi olarak ağaç hamurundan yararlanılması, kâğıdın daha ucuza mal olmasını ve basının gelişmesini sağlamıştır. Bu sayede basın ürünleri ucuzlamış ve herkes tarafından aranır, satın alınır hale gelmiştir.

Basımın gelişimine en büyük katkıyı sağlayan, ilk matbaalardan biri:

Basımın gelişimine en büyük katkıyı sağlayan, ilk matbaalardan biri

What do you think?

Bir yanıt yazın

GIPHY App Key not set. Please check settings

67 Comments

Türkiye'deki İlk Afiş

Türkiye’de İlk Afiş

Türkiye’de Grafik Tasarım | Grafik Tasarımın Türkiye’ye Gelişi, Gelişimi ve İlk Türk Matbaası - Müteferrika

Türkiye’de Grafik Tasarım | Grafik Tasarımın Türkiye’ye Gelişi ve Gelişimi