in ,

Bilim Nedir, Kaça Ayrılır ? | Bilim Dalları

Bilim Nedir Bilim Dalları
Bilim Nedir Bilim Dalları

Bilim Nedir ?

Bilim, evreni bir bütün olarak ele alan ve her yönüyle inceleyen bir bilgi kaynağıdır. Gerçekliğe dayanır, nesnel ve evrenseldir. Bilimsel bilgi deneyler, yöntemler ve gözlemlerle ulaşılan yani görgül (empirical) bilgilerdir. Dolayısıyla bu gözlem ve incelemeler doğrultusunda bizlere kanıtlanabilir ve ispatlanabilir bilgilerdir.
Bilime güvenmeliyiz ama yine de hiçbir şartta kesin olmadığını da bilmeliyiz. Bilimin daha doğrusu bilimsel bilginin mutlak doğru olduğunu hiçbir zaman söyleyemeyiz. Bilimsel bilgiler ne kadar gerçeğe ve kanıtlara dayansa da ortaya atılan yeni bir kanıt bulgusu ile şu an bildiğimiz o bilimsel bilgiler doğru ve yeni bir sonuca varıncaya kadar askıya alınmış olur. Her şeye rağmen her zaman bilimin de yanılma payı vardır, gelişen teknoloji ile daha doğru tespitlere varılabilir ve bugün savunduğumuzu yarın farklı bir şekilde savunuyor olabiliriz.

Bilim Kaça Ayrılır ?

Bu konu resmen bir tartışma konusu hangisini yazayım, hangisini paylaşayım bilemedim. Bundan dolayı bu konuda ki birden fazla görüşü de paylaşacağım. Hangisini desteklemek isterseniz onu seçebilirsiniz, hepsinin doğru olmadığı gibi hiçbiri de yanlış değil.
Bilim temelde 4 ana başlık altında toplanır, matematik bilimleri, doğa bilimleri, sosyal bilimler, yapay bilimler. Ana başlıklar kendi içlerinde alt başlıklara ayrılır. Alt başlıkların da kendi içlerinde alt başlıklara ayrıldığını görebiliriz.
“Bilimlerin sınıflandırılmasında görüş farklılıkları olmakla beraber, pozitif bilimler doğa bilimleri ve toplumsal bilimler diye ikiye ayrılır. Doğa bilimleri de fiziki bilimlerle (cansız varlıkları konu alan), biyolojik bilimlerden (canlı varlıkları konu alan) oluşmaktadır. Toplumsal bilimler ise doğa bilimlerinin tersine insanın davranışını inceleyen bilimlerdir.” [1]
Bilimi sınıflandıran bilim felsefecileri bilimi formal, sosyal ve fennî bilimler olmak üzere üçe ayırır. [2]

Bilimleri üçe ayırmak mümkündür.
1. Doğa bilimleri
2. Formel (ideal) bilimler
3. İnsan bilimleri [3]

Bilim Dalları

Doğa Bilimleri, Fen Bilimleri veya Fennî Bilimler

Fizik
Kimya
Biyoloji
Botanik
Moleküler Biyoloji
Mikrobiyoloji
Genetik
Zooloji
Ekoloji…
Astronomi
Yerküre Bilimleri
Fiziki Coğrafya
Jeoloji
Atmosfer Bilimleri
1.Klimatoloji
2.Meteoroloji
Jeofizik
Jeodezi
Hidroloji ve Hidrografi
Oşinografi
Toprak Bilimi
Glasiyoloji
Jeomorfoloji
Pedoloji
Limnoloji
Biyocoğrafya
Mineraloji
Çevre Bilimi
Hidrojeoloji
Palinoloji
Paleoklimatoloji…

Sosyal Bilimler, Toplumsal Bilimler veya İnsan Bilimleri

Tarih
Sosyoloji
Coğrafya
Antropoloji
Arkeoloji
İktisat
Dil Bilimi
Müzik Bilimi
Siyaset Bilimi
Psikoloji
Matematik Bilimleri veya Formal (Formel/İdeal) Bilimler
Matematik
Mantık
Geometri
Bilişim

 

 

KAYNAKÇA
[1] Göksel ARMAĞAN, Bilim ve Araştırma makalesi
[2] https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilim
[3] web.archive.org

What do you think?

Bir yanıt yazın

GIPHY App Key not set. Please check settings

36 Comments

GPS (Global Positioning System) Nedir

GPS (Global Positioning System) Nedir ?

Şapka İşareti Düzeltme İmi Nedir Kaldırıldı Mı

Şapka İşareti (Düzeltme İmi) Nedir ? | Kaldırıldı Mı ?