in

Görsel Kullanımı ve Reklam Üzerinde Etkisi

Görsel Kullanımı ve Reklam Üzerinde Etkisi

Görsel Kullanımı ve Reklam Üzerinde Etkisi
Görsel Kullanımı ve Reklam Üzerinde Etkisi

Görsel Kullanımının Reklam Üzerinde Etkisi

Yaşadığımız görsel çağda, görüntüler/imgeler insanları tümüyle etkisi altına almış durumdadır. İnsanlar duygularını, düşüncelerini; kısaca kendilerini, görüntü/imgelerle, sembollerle ifade eder duruma gelmiştir. Hiç kuşkusuz bunun temel nedenleri arasında,teknolojinin baş döndüren hızda ki gelişimi ile, kitle iletişim araçları ve kişisel bilgisayarların gelişimi bulunmaktadır. Gerek modern toplumlarda, gerekse gelişmekte olan ülkelerde kitle iletişimi araçlarının aralıksız iletiler yaydığı ve bu iletilerinekonomik, kültürel, toplumsal yaşam içinde yadsınamaz bir rolü olduğu, herkes tarafından kabul edilen bir görüştür. Bu araçların kendine özgü söylem yapısıyla ürettiği iletilerin eleştirel gözle algılanması, değerlendirilmesi ve anlamlandırılması gerekmektedir.

Görselliğin medyaların gücüyle birleşmesiyle birlikte, yeni bir kültür ve yeni anlamlar oluşturmuştur. Öyle ki, başat kültür kendini görüntülerin anlamlarında göstermiştir. Bu konuda kitle iletişim araçları da önemli roller üstlenmiştir. Görsellik giderek kendi söylemini yaratmış; geçekliği ön plana çıkartıp, evrenselliği simgeler hale gelmiştir. Görsel dil, çok karmaşık yapılı bir olgudur. Etkisinin tam olarak kestirilmesi mümkün değildir. Dil bütünde anlamın üretilip paylaşılması için oluşturulmuş simgesel sistemdir. Bu sistem aynı zamanda karşılıklı iletişim sürecini ifade etmektedir.

Görsel dil, gerçeklik katma özelliğinin yanında somutlaştırma özelliğine de sahiptir. Bu özelliği nedeniyle, somutlaştırmanın çok önemli olduğu hizmet sektörü reklamları için görsellik vazgeçilmezdir. Cutler ve Javagli’ye göre, sadece bu nedenle, hizmet sektörü reklamlarında, ürün grubu reklamlarından daha fazla görsel materyal kullanılır. Reklamcılık aynı zamanda temelde dil ve imajlar (görseller) arasındaki ilişkidir. Reklamlarda kelimler imajlara bağlanmıştır. Sözel ve görsel unsurlar reklamlara bakan ve onu okuyanların duygularını ve inançlarını harekete geçiren belirtenler (imleyenler) olarak işlev görürler. Burada anlamı sağlayan esas faktör reklam imajının kendisidir.

Reklam imajı açıkça bir belirtidir. Temelin de yönlendirme bulunur. Bir reklam imajında görsel unsurlar anlamla birlikte bulunur. Reklam imajı, benzer olandır; taklidi gibi olandır ve andırandır. Birçok durumda farklılaştırandır. Reklamda görsel dil, sürekli olarak görmeye ve gözlemlemeye dayanır ki, bu özelliğiyle bilişsel süreyle ve algılamayla ilişkilidir. Bir görsel reklam iletisi aynı zamanda anlam taşıyıcısıdır. Bu daha karmaşık ve açıklanması zor bir alandır. Söz konusu bu anlamlar reklam görsel iletilerine üreticileri tarafından üretildikleri anda veya daha sonra yüklenmiştir. Yüklenen anlamlar ise, alıcıları tarafından farklı boyutlarda algılanmış ve okunmuştur. Bir reklamda görsel dil ve imgelerin anlamı daha önce bilişsel süreçte yer alsın ya da almasın sonuçta hedef kitlesiyle iletişim kurmaktadır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için üst okuma yapılması elzemdir. Reklamlarda süreç, görsel ve sözel metnin birbirleriyle iç içe geçmesiyle gerçekleşir.

What do you think?

Bir yanıt yazın

GIPHY App Key not set. Please check settings

37 Comments

Hedef Kitle Nedir, Ne Değildir ? | Hedef Kitle İçin Neler Yapmalıyız? | Marka ve Hedef Kitle Arasında Bağ Oluşturma

Hedef Kitle Nedir, Ne Değildir ?

Tasarımcının Görsel Düzenleme Üzerine Etkisi

Tasarımcının Görsel Düzenleme Üzerine Etkisi