in , ,

Grafik Tasarımın Tarihsel Süreci

Grafik Tasarımın Tarihsel Süreci | Matbaadan Önce: Rönesans Tarih Öncesi, Mağara Resimleri MÖ 38,000…

Grafik Tasarımın Tarihsel Süreci | Matbaadan Önce: Rönesans Tarih Öncesi, Mağara Resimleri MÖ 38,000...
Grafik Tasarımın Tarihsel Süreci | Matbaadan Önce: Rönesans Tarih Öncesi, Mağara Resimleri MÖ 38,000...

Grafik Tasarımın Tarihsel Süreci

Grafik tasarım tarihi, tarih öncesinde yaşayan insan gruplarının yaptığı mağara resimlerine, kaya sanatına ve İsa’dan önce (İ.Ö.) 4. yüzyılda yazının başlamasına dayanabilir. Ama bakıldığı zaman grafik tasarım tarihi insan varlığının tamamını kapsar. Bu tarihsel süreci ilk olarak dönem başlıkları altında ele alalım.

Matbaadan Önce: Rönesans Tarih Öncesi

Grafik tasarım uygun şekilde 1440’ta matbaanın icadından sonra başladı, ancak görsel iletişimin kökleri mağara adamlarına kadar uzanıyor. Dünya buna hazır olmadan yüzyıllar önce grafik tasarımın yolunu açan erken tarih olaylarını inceleyeceğiz.

Mağara Resimleri MÖ 38,000

Görünüşe göre insanlar tarih öncesi çağlardan kalma mağara resimlerinde sanata doğal bir yön vermişlerdir. Konular hayvanlardan el izlerine avlanma gibi etkinliklere kadar çeşitlilik gösterir ve tüm dünyada (Avustralya, İspanya, Endonezya, Fransa, Arjantin, sadece birkaç isim) izleri bulunmuştur. İnsanlık görseller ile iletişim için bir ustalık sergiledi, bu iletişim için yaratılmışız.

Sümer Yazı Dili MÖ 3300-3000

Bu en eski dil logografikti. Yani bütün o soyut işaret ve imgeler tüm kelimeleri temsil ediyordu. Bu da fikirleri iletmek için insanların görsel kullanmalarının doğal bir ihtiyaç olduğunu gösterir. Grafik tasarımın insanlığın varlığına dayanması gibi fikir ve iletişim için görsel kullanımı da insanlığın varlığına dayanması gerekir.

Üzücü haber taşıyan eski bir Sümer tableti:

Üzücü haber taşıyan eski bir Sümer tableti:

MÖ 2400'den Lagash (Lagas) kralına oğlunun savaştaki ölümünü bildiren çivi yazılı bir mektup

MÖ 2400’den Lagash (Lagas) kralına oğlunun savaştaki ölümünü bildiren çivi yazılı bir mektup

Çin Baskı

Çin keşfettiği kağıt yapımı, tahta baskı ve taşınabilir tip ile bugüne kadar gelen baskı tekniklerine zemin hazırlamıştır. İpek giysi ve kağıt üzerine tasarımları basmak ve damgalamak için ahşap kabartmalar kullanmıştır. Bi Sheng, Gutenburg’un Avrupa’da benzer bir teknoloji getirmesinden 400 yıl önce ilk taşınabilir tip baskı makinesini porselenden icat etmiştir.

Orta Çağ Kaligrafi (700)

Orta çağda ki insanlar estetik fikirlerini kelimelere dökmeye başladığında tipografi ortaya çıkmaya başlamıştır. İslam kültüründe tipografi iki kat önemliydi, çünkü figüratif sanat kutsal olarak sayılıyordu.

Avrupa Hanedanlık Armaları (1100)

Teknik olarak, tarihte ki ilk logolar evleri veya bölgeleri temsil etmek için sembol olarak kullanılan armalardır. Özellikle zırh ve savaş bayraklarında herkesi ayırmak için bir arma geliştirildiği Haçlı Seferleri sırasında yaygınlaştırıldığı öne sürülüyor.

Logolar gibi, bir evin arması insanların değerlerini, özelliklerini ve stillerini temsil etmeyi amaçlardı. Daha sonra, bu amblemler, özgünlüğü yansıtmak için mum mühürleri gibi daha başka amaçlar için kullanılmıştır.

What do you think?

Bir yanıt yazın

GIPHY App Key not set. Please check settings

Grafik Tasarıma Giriş | Grafik ve Tasarım Nedir ? | Grafik Tasarımın Kavramsal Çerçevesi

Grafik Tasarıma Giriş | Grafik Tasarımın Kavramsal Çerçevesi

Grafik Tasarımın Doğuşu | İlk Logolar ve İlk Yazılı İlanlar Grafik tasarımın doğuşu: Rönesans ve Endüstri Dönemi

Grafik Tasarımın Doğuşu | İlk Logolar ve İlk Yazılı İlanlar