in

Medya Kanallarının Reklam Üzerinde Etkisi

Medya Kanallarının Reklam Üzerinde Etkisi

Medya Kanallarının Reklam Üzerinde Etkisi
Medya Kanallarının Reklam Üzerinde Etkisi

Medya Kanallarının Reklam Üzerinde Etkisi

İletişim çağında teknolojik gelişmeden payını alan medyanın işletmelere yeni
seçenekler sunmasıyla birlikte medya planlamasına daha çok önem verilmeye
başlanmıştır. Reklam yönetiminde medya ile ilgili olarak hazırlanan planlar ile bu
konuda verilen kararların, belirlenen hedef kitle, reklam amaçları, yaratıcı çalışmalar
ve reklam bütçesi gibi konularla bütünlük içermesi gereklidir. Medya planlaması pazarlama ve reklam amaçlarını gerçekleştirmek üzere reklam mesajlarını hedef kitleye
en etkin ve verimli bir biçimde ulaştırabilmek için yer ve/veya zaman satın alma
konusundaki çalışmaların düzenlenmesi süreci olarak tanımlanabilir. İyi bir medya
planlamasının işletmeye sağlayacağı yararlar ise; reklam ve pazarlama amaçlarına
ulaşabilmek, reklam konusunda yapılan harcamaların boşa gitmesini önlemek vb.
şeklinde özetlenebilir. Medya stratejisi; hedef kitlenin seçilmesi, medya amaçlarının
belirlenmesi, medya türlerinin ve spesifik medya araçlarının seçimi ile medya
programlarının (zamanlama) yapılması konularında yapılan çalışmaları içerir. Medya
stratejilerinin geliştirilmesinde işletmenin pazarlama stratejileri ve reklam
stratejilerinden yararlanılır. Mesaj stratejilerinde olduğu gibi medya konusunda da
alınacak stratejik ve taktik kararlar önem taşır. Medya stratejilerinin uygulanması
işletmeden işletmeye farklılık gösterir. İşletmenin reklam yöneticisinin görevi gerekli
pazarlama bilgilerin formüle ederek medya planlama uzmanına taktik medya kararları
vermesi amacıyla sunmaktır. Medya planlaması, reklam süresi ve alanının pazarlama
hedeflerine ulaşabilmek için en uygun dağılımını yapabilmek amacıyla sürdürülen
çalışmalar ve yapılan planların tümüdür”. Bu görev, reklam ajanslarında yer alan
medya planlama bölümünün sorumluluğunda yerine getirilir. Ajans içindeki medya
planlamacısı ulaştırılmak istenen reklam mesajını hedef kitleye en etkin ve uygun bir
biçimde iletmek için çalışır. Şekilde de görüldüğü gibi medya planlaması üç stratejinin
-pazarlama stratejisi, reklam stratejisi ve medya stratejisi- birbiriyle koordinasyonu
sonucu oluşan bir süreç olarak kabul edilmektedir. Medya planı işletmenin pazarlama
planından doğrudan etkilenir. Bunun nedeni; pazarlama planı unsurlarının (ürün, fiyat,
dağıtım, fiyatlandırma vb) medya planını etkileyen önemli faktörler olarak sayılması
olur. Ayrıca pazarlama planı medya için ayrılan kaynağı sağlar ve medya bütçesi de bu
plan doğrultusunda belirlenir

What do you think?

Written by Trhnsea

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

Tasarım Sürecinde Kullanılacak Medya Kanalının Önemi

Tasarım Sürecinde Kullanılacak Medya Kanalının Önemi

Hedef Kitlenin Medya Kanallarını Kullanımı

Hedef Kitlenin Medya Kanallarını Kullanımı