in ,

Nörobilim (Sinirbilim) Nedir, Dalları Nelerdir ?

Nörobilim (Sinirbilim) Nedir, Dalları Nelerdir ?

Nörobilim (Sinirbilim) Nedir, Dalları Nelerdir ?
Nörobilim (Sinirbilim) Nedir, Dalları Nelerdir ?

Nörobilim (Sinirbilim) Nedir, Dalları Nelerdir ?

Kısaca Nörobilim (Sinirbilim) Nedir ?

Nörobilim bir diğer adıyla sinirbilim veya nörobiyoloji, sinir sistemini inceleyen ve bunun üzerine çalışmalar gerçekleştiren bir bilim dalıdır. Nörobilim, disiplinlerarası (iki ya da daha fazla disiplinin bir araya gelerek oluşturdukları birlik) bir bilim dalıdır, nöronların ve nöral devrelerin (nöron gruplarının) özelliklerini anlamayı hedefler ve bu bağlamda anatomi, sitoloji, fizyoloji, moleküler biyoloji, gelişim biyolojisi, psikoloji ve matematiksel modelleme disiplinlerini bir araya getirir.

Nörobilim (Sinirbilim) Nedir, Dalları Nelerdir ?
Kısaca Nörobilim (Sinirbilim) Nedir ?

Sinir sistemi, birbirine bağlı nöronların toplanmasıyla meydana gelir. Nöronlar iletişim konusunda gelişmiş hücrelerdir. Nöronlar diğer hücre çeşitleriyle, elektrik ve elektrokimyasal sinyallerin bir hücreden diğer hücreye aktarılmasını sağlayan “sinanpslar” denilen bağlantı noktaları sayesinde iletişim kurabilirler.

Birçok nöron, akson denilen ve vücudun uzak bölümlerine ulaşabilen, elektrik sinyallerini hızlıca taşıyabilen ve diğer nöronların, kasların veya bezlerin son noktalarında aktivitesini etkileyebilen uzun ve ince bir aksoplazma filamenti oluştururlar.

Nörobilim (Sinirbilim) Nedir, Dalları Nelerdir ?
Kısaca Nörobilim (Sinirbilim) Nedir ?

Omurgalılarda sinir sistemi, merkezi sinir sistemi (beyin ve omurilik) ve periferik sinir sistemi olarak iki kısma ayrılır. Omurgalılar da dahil olmak üzere bütün canlı türlerinde en karmaşık yapıda ki sistem istisnasız sinir sistemidir ve bu karmaşıklığın en çok olduğu yer ise şüphesiz ki beyindir. İnsan beyninde yüz milyar norön ve yüz trilyon sinaps bulunur. Sinaptik ağlarda birbirlerine bağlı olan binlerce alt yapıdan oluşurlar. İnsan yapısında bulunan 20.000 genin üçünden en az bir tanesi esas olarak beyinde bulunur. İnsan beyni yapısal veya fizyolojik olarak değişikliklere uğrama yeteneğine sahiptir ve bu durum beyin plastisitesi veya nöral plastisite olarak bilinir. Bu nedenle beyin sinapslarının yapısı, ortaya çıkan işlevleri yaşam boyunca değişir.

Sinir sistemi çok karışık bir sistemdir dedik ve bu sistemin karmaşıklığını anlamaya çalışmak, bu sistemi çözmek çok zorlu bir araştırma sorunudur. Fakat en nihayetinde nörobilimciler, sinir sisteminin nasıl çalıştığı, nasıl geliştiği, nasıl değiştirilebileceği, nasıl onarılabileceğini ve nasıl arızalandığı gibi konuları her yönüyle çözebilmeyi amaçlıyorlar. Sinir sisteminin analizi demek aynı zamanda moleküler ve hücresel sistemlerden bilişsel sistemlere kadar bir çok sistemin de analizi demektir. Nörobilim disiplinlerarası bir bilim dalıdır demiştik ve nörobilim konusunda araştırma ve analiz yapmaya yardımcı ve ilerlemesine büyük ölçüde katkı sağlayan bilimler ve teknolojik gelişmeler de olmuştur, bunlardan bazıları; bilgisayar bilimi, elektron mikroskopisi, nörogörüntüleme, elektronik, genetik, fonksiyonel, genomikteki…

Nörobilim (Sinirbilim) Nedir, Dalları Nelerdir ?
Kısaca Nörobilim (Sinirbilim) Nedir ?

Nörobilim, günümüzde hala daha tam manasıyla çözülebilmiş bir disiplin değildir. Araştırmanın ana odağı olan belirli konular bile sürekli gelişen, genişleyen ve giderek karmaşıklaşan teknik yöntemlerin varlığı sayesinde de zamanla değişiyor…

Nörobilim (Sinirbilim) Dalları Nelerdir ?

Nörobilim araştırma faaliyetlerine, incelenen sistemin konusuna ve ölçeğine göre kendi içerisinde ana dallara ayrılır, başlıca 26 tane ana başlığı vardır.

 • Duyuşsal Sinirbilim
 • Davranışsal Sinirbilim
 • Hücresel Sinirbilim
 • Klinik Sinirbilim
 • Bilişsel Sinirbilim
 • Hesaplamalı Sinirbilim
 • Kültürel Sinirbilim
 • Gelişimsel Sinirbilim
 • Evrimsel Sinirbilim
 • Moleküler Sinirbilim
 • Sinir Mühendisliği
 • Nöroanatomi
 • Nörokimya
 • Nöroetoloji
 • Nörogastronomi
 • Nörogenetik
 • Nöro-görüntüleme
 • Nöroimmunoloji
 • Nöroinformatik
 • Nörofizik
 • Nörofizyoloji
 • Nöropsikoloji
 • Sinirdilbilim
 • Sosyal Sinirbilim
 • Sistem Sinirbilimi
 • Paleonörobiyoloji

Nörobilim (Sinirbilim) Nedir, Dalları Nelerdir ?
Kısaca Nörobilim (Sinirbilim) Nedir ?

Nörobilimcilere Göre Beyni En İyi Şekilde Dinlendiren 10 Şarkı Listesi İçin Tıklayınız.

What do you think?

Bir yanıt yazın

GIPHY App Key not set. Please check settings

37 Comments

Nörobilimcilere Göre Beyni En İyi Şekilde Dinlendiren Şarkılar

Nörobilimcilere Göre Beyni En İyi Şekilde Dinlendiren 10 Şarkı

Etimoloji Nedir ? Etimolog Nedir, Kimdir ?

Etimoloji Nedir ? | Etimolog Nedir, Kimdir ?