in , ,

Pop Art Nedir ? | Terimi, Özellikleri ve Öncüleri

Pop Art
Pop Art

Pop Art (Popüler Sanat)

Pop Art denildiğinde aklıma gelen ilk şey pop art için ikonikleşmiş o isim ‘Marilyn Monroe‘ oluyor. Ve tabii ki Andy Warhol‘un meşhur Marilyn Monroe portresi ile yazımıza başlıyoruz. Sanatçının 1964 yılında yaptığı “Shot Sage Blue Marilyn” isimli eseri 195 milyon dolara satılarak 20. yüzyılda yapılan sanat eserleri arasında en yüksek satış bedeli rekorunu kırarak, Leonardo da Vinci’nin Hz. İsa’yı resmettiği 450 milyon dolarlık “Salvator Mundi” adlı tablosunun ardından Dünya’nın en pahalı ikinci sanat eseri oldu. Aynı zamanda en pahalı Amerikan sanat eseri ünvanını da aldı.

Andy Warhol Shot Sage Blue Marilyn (1964)
Andy Warhol Shot Sage Blue Marilyn (1964)

Eserin satışı Christie’s müzayede evi tarafından New York’taki Rockefeller Center’da düzenlenen açık artırmada gerçekleşti.

Christie's Müzayede Evi açık artırma satışlarında "Shot Sage Blue Marilyn"
Christie’s Müzayede Evi açık artırma satışlarında “Shot Sage Blue Marilyn

Pop Art Nedir ?

Popüler sanatın kısaltması olan “pop art” 1950’lerde ABD ve İngiltere’de soyut dışavurumculuğa karşı ortaya çıkan bir sanat akımıdır. 1960’lı yıllarda ise sanatçılar tarafından resmen bir sanat akımı haline getirilmiştir.

Soyut Ekspresyonizm (soyut dışavurumculuk) akımından uzaklaşmak isteyen dönem sanatçıları pop art akımına oldukça ilgi duymaya başlamışlar. Yaşadıkları döneme uyum sağlamak adına milletin onlardan beklediği şeyleri ortaya koymaya çalışarak, popüler kültür ürünleri üretmeye başlamışlardır. Ve bu hareket pop art akımının popülerleşmesi ile sonuçlanmıştır.

Pop Art’ın gerçekten de bu kadar popüler bir sanat olmasının sebebi toplumun değişen değerlerine paralel eserler ortaya koymasıdır. Çok canlı, renkli ve anlaşılabilir olmasıyla, hedef kitle kaygısı gütmeden, çoğunluğa hitap edebilen bir sanat akımıdır. Ve bu yapısıyla edebiyatta dahil olmak üzere sanatın tüm dallarını etkisi altına almıştır.

Pop Art Terimi

Pop Art terimi ilk olarak 1955 yılında Londra’da bulunan sanatçı topluluğunun resimlerinde ‘yapıştırma kağıt’ (kolaj) tekniğini kullanmasıyla ortaya çıkan eserleri adlandırmak için kullanılmıştır.

Pop Art’ın Özellikleri

 • Soyut bir sanat akımıdır.
 • Eserlerinde kullanılan renkler ve canlı tonlar bu akımın karakteristik bir özelliğidir.
 • Bu akımdan önceki sanatların gündelik hayattan uzak olduğu düşüncesiyle, kolay ulaşılabilir malzemeler ile temasal bir şekilde bilindik imgeleri yeniden tanıtmayı amaçlar.
 • Sıradanı sanata dönüştüren ve var olanı farklılaştırıp, yenileyerek sunan bir akımdır.
 • Eserlerde ve resimlerde yaratıcılığın ön planda olup, yüceltilmesi gerekenin yaratıcılık olduğunu benimseyen bir akımdır.
 • Soyut ekspresyonizm (dışavurumculuk) akımına karşı görüş ortaya koyan bir sanat akımıdır.
 • 1960-1970 yılları arasında sanat camiasını en çok etki altına alan sanat akımı özelliğine sahiptir.
 • Eserlerinde tüketim dünyasını abartılı ve eleştirel bir dil ile ele almıştır.
 • Günümüzde hala etkilerini sürdürmekte ve birçok alanda kullanılmaya devam edilmektedir.

Pop Art Neyi Savunur?

 • İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra artan tüketimi ve bu tüketim toplumunu eleştirir. Hayatın içinden olanları pop-art yapmayı amaçlar. Milletin gözünde kalıplaşmış olan sanat anlayışını eleştirerek yıkmayı hedefler.
 • Pop art, yüksek ve alçak kültür arasındaki sınıflandırmayı ortadan kaldırmayı amaçlar. Herkesin sanata ulaşabilmesini, halkın da sanatı algılayabilmesini isteyen bir akımdır. Herkese hitap eden, herkesin anlayabileceği şekilde eserler ortaya koymayı da başarmıştır.

Pop Art Hangi Sanat Akımından Etkilenmiştir?

 • Temeli dadaya ve dada prensiplerine dayanır. Pop Art akımı, Dadaizm akımından fazlasıyla etkilenmiştir. Dada akımı, pop art akımının esin kaynağı olmuştur desek yeridir.
 • Pop art sanatçıları Dadaizm sanatçıları gibi kağıt yapıştırma (kolaj) tekniğini kullanmışlardır. Kolajın en önemli özelliği genele odaklanıp ikonik olandan uzaklaşılmasını sağlamasıdır.
 • Pop art, dada gibi genel sanat anlayışına ters bir akımdır, eserlerinde garip nesneler ve imgeler kullanılabilir. Beğenilme ya da estetik gibi kaygılar gütmez. Ama yine de estetikten taviz vermez.

Pop Art’ın Öncüleri

Pop Art sanatının ilk adımlarını, soyut dışavurumculuk ile popüler imgeleri birleştirerek Jasper Johns ve Robert Rauschenberg atmıştır. Fakat Pop Art söz konusu olduğunda akla ilk Andy Warhol gelir. Bunun dışında ki öncüler Richard Hamilton, Eduardo Paolozzi, Roy Lichtenstein ve Claes Oldenburg olarak sıralanabilir.

What do you think?

Bir yanıt yazın

GIPHY App Key not set. Please check settings

One Comment

yaşam bilinci

Yaşam Bilinci

Andy Warhol

Andy Warhol Kimdir ? | Eserleri