in , , ,

Rakip Analiz Yöntemleri | PEST Analizi

Rakip Analiz Yöntemleri Nelerdir ? | SWOT Analizi Nedir ? PEST Analizi Nedir ?

Rakip Analiz Yöntemleri | PEST Analizi
Rakip Analiz Yöntemleri | PEST Analizi

Rakip Analiz Yöntemleri | PEST Analizi

Rakip Analiz Yöntemleri

Rakip analizi kendinizi tanıdığınız kadar rakiplerinizi de tanımanız gerektiğini ve rekabet içerisinde kullanabileceğiniz bilgileri rakiplerinizden toplamanız demektir. Ve bu rakip analizini yapabilmenin iki farklı yöntemi vardır. Bunlar, SWOT analizi ve PEST analizidir.

1. SWOT Analizi Nedir ?

SWOT analizi

2. PEST Analizi Nedir ?

PEST Analizi Nedir ?

PEST (Political, Economic, Socio-cultural, Technological) analizi, makro ölçekteki çevresel faktörlerin incelenmesine dayanır. Bu analizde çevre, politik, ekonomik, sosyokültürel ve teknolojik kriterlere göre incelenir. Bu faktörler aynı ortamda bulunan herkesi etkileyen ve kontrolümüz dışında olan faktörlerdir.

PEST Analizi Nedir ?

Dış çevredeki değişimler bize fırsat ya da tehdit olarak geri dönebilirler. Bu nedenle daha mikro ölçekli PEST kriterleri zaman zaman SWOT analizindeki fırsatlar (Opportunities) ya da tehditler (Threats) olarak karşımıza çıkabilir. Projeyi ya da süreci etkileyen dış makro faktörler sayıca sonsuz olabilir. Bu yüzden projeye başlarken önceliklerin tanımlanarak kriterlerin ona göre belirlenmesi gerekmektedir.

PEST Analizi Nedir ?

  • Politik Faktörler

Politik arenanın yapılan her türlü iş ve proje üzerinde çok önemli etkileri bulunmaktadır. Kültürel mirasla ilgili olarak düşünecek olursak, hükümetin ve hükümet politikalarının denge ve devamlılığı projelerin sürdürebilirliği ve desteklenmesi yönünden çok önemlidir. Ayrıca, hükümetin sanat ve kültürel konulara olan yaklaşımı ve bu konudaki politikaları da projeyi yakından etkileyen faktörler arasındadır. Bunun dışında konuyla ilgili yasal düzenlemeler ya da yasal eksiklik veya boşluklar da bu başlık altında incelenebilir. Bazı kaynaklarda yasal düzenlemeler (LAW) ayrı bir başlık altında değerlendirilerek analiz PLEST olarak da adlandırılabilmektedir.

  • Ekonomik Faktörler

Yapılan her iş ya da proje ulusal ya da global anlamda ekonomik faktörlerden etkilenirler. Kültürel mirasla ilgili olarak düşünecek olursak PEST analizinde göz önünde bulundurulması gereken ekonomik faktörlerden bazıları; İşgücünün beceri seviyesi, işgücü maliyeti, ülkedeki gelir dağılımı, proje finansman yöntemleri, hükümet harcamaları, ekonomide meydana gelebilecek muhtemel değişimler olarak sıralanabilir.

  • Sosyokültürel Faktörler

Faktörler Sanal ortamdaki kültürel miras enformasyon sistemleriyle ilgili olarak yapılabilecek bir projeyi etkileyecek sosyokültürel faktörlerden bazıları, ülkeyi etkileyen egemen kültür ve kültürler, demografi, ülkenin yaş dağılımı, eğitim düzeyi, boş vakit değerlendirme alışkanlıkları, kültür ve sanatın toplumdaki yeri, yaşam şeklinde meydana gelen değişiklikler, mobil olma kavramı, moda ve eğilimleri gibi sıralanabilir.

  • Teknolojik Faktörler

PEST analizi yapılırken dikkate alınacak bir diğer madde ise konuyla ilgili teknolojik faktörlerdir. Bu faktörlerden bazıları; gelişen teknolojilerin etkisi, Ar-Ge çalışmaları, internet teknolojilerindeki gelişmeler ve uzaktan eğitim/çalışma imkanları, teknoloji transferleri, mevcut altyapı kalitesi ve imkanları ve bunlar gibidir.

PEST Analizi Nedir ?

What do you think?

Bir yanıt yazın

GIPHY App Key not set. Please check settings

35 Comments

Rakip Analiz Yöntemleri | SWOT Analizi

Rakip Analiz Yöntemleri | SWOT Analizi

Tasarımda Fikir Süreci

Tasarımda Fikir Süreci