in , ,

Rakip Analiz Yöntemleri | SWOT Analizi

Rakip Analiz Yöntemleri Nelerdir ? | SWOT Analizi Nedir ? PEST Analizi Nedir ?

Rakip Analiz Yöntemleri | SWOT Analizi
Rakip Analiz Yöntemleri | SWOT Analizi

Rakip Analiz Yöntemleri | SWOT Analizi

Rakip Analiz Yöntemleri

Rakip analizi kendinizi tanıdığınız kadar rakiplerinizi de tanımanız gerektiğini ve rekabet içerisinde kullanabileceğiniz bilgileri rakiplerinizden toplamanız demektir. Ve bu rakip analizini yapabilmenin iki farklı yöntemi vardır. Bunlar, SWOT analizi ve PEST analizidir.

1. SWOT Analizi Nedir ?

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analizi incelenen projenin, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir (Tablo 1.1). Güçlü ve zayıf yönler organizasyonun kendisiyle ilgili içsel faktörlerdir. Fırsat ve tehditler ise organizasyonu dışarıdan etkileyen faktörlerdir. SWOT analizinde amaç, iç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmeye yardımcı olmaktır.

SWOT Analizi Nedir ?

SWOT analizi;

 • Stratejik bir plan geliştirilmesi aşamasında,
 • Sorun tanımlama ve çözüm oluşturulması aşamalarında,
 • Nicel verilerin yetersiz, bilgilerin kişilerin belleklerinde olduğu durumların analizinde kullanılır.

SWOT analizi sonuçları değerlendirilerek;

 • Güçlü yönler ile fırsatlar uyumlaştırılır;
 • Güçlü yönler fırsatlardan yararlanacak şekilde kullanılır;
 • Zayıflıkları güçlü yönlere dönüştürecek stratejiler geliştirilir;
 • Tehditler, güçlü yanlar ile bütünleştirilebilecek fırsatlara dönüştürülür.

SWOT analizinin iki önemli faydası vardır: Birinci fayda, incelenen sürecin şu anki mevcut konumunun ne olduğunu net şekilde ortaya koymasıdır. S ve W harfleri olarak ifade edilen analizin ilk kısmı, bu durumun yani kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin, olumlu-olumsuz iş akışı ya da performansının belirlenmesi, o kuruma kendisini bilmesi gibi önemli bir edinim ve bilgi sağlar. O ve T harfleri ile belirtilen analizin ikinci bölümü ise daha çok dışsal etkileri, piyasadaki oluşumu, kurumun burada olası fırsat ve tehditlere karşı “ne yapabileceğinin” bir analizidir. Bu anlamda SWOT Analizi, 4 kapsamı içeren 2 yönlü (hem iç hem dış) bir analiz tekniğidir.

SWOT Analizi Nedir ?

Güçlü yönlerin saptanması:

 • Üstünlükleriniz nelerdir?
 • Neleri iyi yaparsınız?
 • Başkaları, güçlü yanlarınız olarak neleri görmekteler?

Zayıf yönlerin saptanması:

 • Neleri kötü yapmaktasınız?
 • Neleri iyileştirmeye gereksiniminiz var?
 • Başkaları hangi konularda sizden daha iyidirler?
 • Başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarınız ortaya çıkmakta?

Fırsatların saptanması:

 • Çevredeki fırsatlar nelerdir?
 • Çevrede ne gibi gelişmeler yaşanmakta?

Fırsat Yaratan Kaynaklar:

 • Teknolojide oluşan değişimler,
 • Hükümet politikalarındaki değişiklikler,
 • Sosyokültürel yapıdaki değişimler,
 • Yerel olaylar

Tehditlerin saptanması:

 • Ne gibi engellerle karşılaşmaktasınız?
 • Rakipleriniz ne yapmaktalar?
 • Beklenen iş, ürün veya hizmet standartları değişmekte mi?
 • Değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor mu?
 • Mali sorunlar var mı?

Yukarıda da bahsedildiği gibi SWOT analizi bir projeye başlamadan önce, projenin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenerek dışarıdan gelebilecek fırsat ve tehditlerin saptanmasına dayanmaktadır. Bu çalışmadaki amaç da, her dalda sonsuz sayıda kültürel miras öğelerine rastladığımız ülkemizde, Türkiye için çok büyük bir eksik olarak görünen “Sanal Ortamdaki Kültürel Miras Enformasyon Sistemleri”nin kurulmasıyla ilgili olarak sistem kurulumunda dikkat edilmesi gereken noktaların, sistem bileşenlerinin ve süreçlerin incelenerek, Türkiye’deki ortamın analiz edilmesi, bu konudaki güçlü, zayıf yönlerle tehdit ve fırsatların belirlenerek bu sistemlerin ülkemizde kurulması durumunda karşılaşılabilecek problemlerin önceden saptanması ve gerekli çalışmalara bir öncülük ve kılavuz oluşturmaktır.

2. PEST Analizi Nedir ?

PEST analizi

What do you think?

Written by Trhnsea

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

One Comment

Tasarım Etiği ve Rakip Analizi Nedir ? | Tasarımda Etik Değerler

Tasarım Etiği ve Rakip Analizi Nedir ? | Tasarımda Etik Değerler

Rakip Analiz Yöntemleri | PEST Analizi

Rakip Analiz Yöntemleri | PEST Analizi