in ,

Sağlıkta Dijital Dönüşüm

Sağlıkta Dijital Dönüşüm | Dijital Sağlık, Dijital Dönüşüm, Teknoloji ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm, Elektronik Sağlık Kayıtları (ESK), Teletıp, Giyilebilir Cihazlar (Wearables), Yapay Zeka (AI) ve Büyük Veri (Big Data) Analitiği

Sağlıkta Dijital Dönüşüm | Dijital Sağlık, Dijital Dönüşüm, Teknoloji ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm, Elektronik Sağlık Kayıtları (ESK), Teletıp, Giyilebilir Cihazlar (Wearables), Yapay Zeka (AI) ve Büyük Veri (Big Data) Analitiği
Sağlıkta Dijital Dönüşüm | Dijital Sağlık, Dijital Dönüşüm, Teknoloji ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm, Elektronik Sağlık Kayıtları (ESK), Teletıp, Giyilebilir Cihazlar (Wearables), Yapay Zeka (AI) ve Büyük Veri (Big Data) Analitiği

Sağlıkta Dijital Dönüşüm

Sağlık sektöründe teknoloji genel olarak, hasta sonuçlarını iyileştirme, verimliliği arttırma ve maliyetleri düşürme konularında olumlu yönde etkili olmuştur. Teknoloji sağlık endüstrisini dönüştürdüğü kabul edilmiş ve sağlıkta dijital dönüşüme sebep olmuştur. Dijital sistemlerin benimsenmesi sağlık hizmetlerinin daha verimli ve iyi bir şekilde hasta odaklı ilerleyebilmelerini sağlamıştır. Aynı zamanda hastaların da kendi sağlık kontrollerini ele almalarını ve kendi bakımlarında daha aktif bir rol oynamalarını sağlamıştır.

Sağlıkta Dijital Dönüşüm | Dijital Sağlık, Dijital Dönüşüm, Teknoloji ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm, Elektronik Sağlık Kayıtları (ESK), Teletıp, Giyilebilir Cihazlar (Wearables), Yapay Zeka (AI) ve Büyük Veri (Big Data) Analitiği

Dijital Sağlık

Dijital sağlık, hasta sorunlarını iyileştirmek ve verimliliği arttırmak amacıyla kullanılır. Sağlıkta dijital dönüşüm, aynı zamanda maliyeti azaltmak için dijital teknolojilerin sağlık sektörlerine entegrasyonudur.

Sağlık sektöründe teknoloji artık hayati bir yol oynamaktadır ve yıllar içerisinde çok önemli düzeyde dönüşümler geçirmiştir. Elektronik sağlık kayıtlarının (ESK’ler), teletıp uygulamalarının, giyilebilir cihazlar ve yapay zekanın (AI) benimsenmesiyle sağlık hizmetlerinin sunulma şeklinde ciddi derecede bir devrim yaratmıştır.

Sağlıkta Dijital Dönüşüm | Dijital Sağlık, Dijital Dönüşüm, Teknoloji ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm, Elektronik Sağlık Kayıtları (ESK), Teletıp, Giyilebilir Cihazlar (Wearables), Yapay Zeka (AI) ve Büyük Veri (Big Data) Analitiği

Dijital Dönüşüm

Sağlıkta dijital dönüşüm, sağlık hizmetleri sunan kişilerin daha kişiselleştirilmiş ve hasta odaklı özel bir bakım ve tedavi süreci sunmasını sağlar ve aynı zamanda sağlık kontrollerini hastaların kendilerinin ele almalarını da sağlamaktadır.

Sağlıkta dijital dönüşümün faydalarından bahsedecek olursak, iyileştirilmiş hasta sonuçlarından, azaltılmış sağlık hizmeti maliyetlerine kadar çok geniş bir yelpazeden bahsetmemiz gerekir.

Sağlıkta Dijital Dönüşüm | Dijital Sağlık, Dijital Dönüşüm, Teknoloji ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm, Elektronik Sağlık Kayıtları (ESK), Teletıp, Giyilebilir Cihazlar (Wearables), Yapay Zeka (AI) ve Büyük Veri (Big Data) Analitiği

Teknolojinin kullanımıyla birlikte verilerin korunması, güvenliği ve gizliliği gibi konularda endişeler ve etik kaygılar meydana çıkmıştır. Bununla birlikte hastaların tedavilere katılımı konusunda çekingen kalması, istememesi gibi potansiyel riskleri ve zorlukları da ortaya çıkarmıştır.

Giderek daha da dijital bir geleceğe ilerlediğimiz bu ortamda bahsedilen ve oluşabilecek herhangi bir potansiyel riski en aza indirmek ve sağlık hizmeti sonuçlarını iyileştirmek gayesiyle teknolojiden yararlanılmasını sağlamak için sağlıkta dijital dönüşümün yararları ve potansiyel riskleri arasında dengeyi oluşturabilmek önemli bir hal almıştır.

Teknoloji ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm

Bugüne dek teknolojinin sağlık sektörü üzerinde önemli ve olumlu etkileri olmuş ve hala daha olmaya da devam etmektedir. Sağlıkta dijital dönüşüm aynı zamanda sağlık hizmetinin sunulma ve yönetilme şeklini de dönüştürmüştür. Teknolojinin sağlık sektörünü dönüştürme yöntemleri vardır ve bunlar şu şekilde sıralanabilir; elektronik sağlık kayıtları (ESK), teletıp, giyilebilir cihazlar (wearables), yapay zeka (AI) ve büyük veri analitiği.

Elektronik Sağlık Kayıtları (ESK) :

Sağlıkta Dijital Dönüşüm | Dijital Sağlık, Dijital Dönüşüm, Teknoloji ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm, Elektronik Sağlık Kayıtları (ESK), Teletıp, Giyilebilir Cihazlar (Wearables), Yapay Zeka (AI) ve Büyük Veri (Big Data) Analitiği

Elektronik sağlık kayıtları, kağıt tabanlı tıbbi kayıtların yerini almış ve sağlık sektörü çalışanlarının hasta bilgilerine daha verimli ve hızlı bir şekilde erişmesini sağlamıştır. Bu ortam ise hasta güvenliğinin iyileşmesine, tıbbi hataların azalmasına ve sağlık çalışanlarının veriminin artmasına sebep olur.

Teletıp :

Sağlıkta Dijital Dönüşüm | Dijital Sağlık, Dijital Dönüşüm, Teknoloji ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm, Elektronik Sağlık Kayıtları (ESK), Teletıp, Giyilebilir Cihazlar (Wearables), Yapay Zeka (AI) ve Büyük Veri (Big Data) Analitiği

Sağlık çalışanlarının hastalara uzaktan bakım ve hizmet sunmasını sağlamaktadır. Coğrafi engelleri bir noktaya kadar ortadan kaldırmıştır. Sağlık hizmetlerine erişimi gayet olumlu yönde etkilemeyi başarmıştır. Hastaların tedavi sonuçlarına olumlu yönde etki etmiştir ve ayrıca sağlık bakım maliyetlerinin azalmasına katkıda bulunmuştur.

Giyilebilir Cihazlar (Wearables) :

Sağlıkta Dijital Dönüşüm | Dijital Sağlık, Dijital Dönüşüm, Teknoloji ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm, Elektronik Sağlık Kayıtları (ESK), Teletıp, Giyilebilir Cihazlar (Wearables), Yapay Zeka (AI) ve Büyük Veri (Big Data) Analitiği

Akıllı saatler ve fitness takipleri gerçekleştiren sağlık kontrolü ve bazı tarama verilerini aktarabilen cihazlardır. Hastalara sağlıklarını gerçek ve eş zamanlı olarak takip etme olanağı sağlar aynı zamanda hastaya kendi sağlık takiplerinde ve sağlık konrtollerinde aktif bir rol almalarını sağlamıştır ve bu sayede daha iyi sağlık sonuçları elde etmelerine de yardımcı olmaktadır.

Yapay Zeka (AI) :

Sağlıkta Dijital Dönüşüm | Dijital Sağlık, Dijital Dönüşüm, Teknoloji ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm, Elektronik Sağlık Kayıtları (ESK), Teletıp, Giyilebilir Cihazlar (Wearables), Yapay Zeka (AI) ve Büyük Veri (Big Data) Analitiği

Yapay zeka, teşhislerin doğruluğunun iyileştirilmesinde, hasta sonuçlarının tahmin edilmesinde ve önleyici bakım için yüksek riskli hastaların belirlenmesinde sağlık sektörüne katkı sağlamıştır.

Büyük Veri (Big Data) Analitiği :

Sağlıkta Dijital Dönüşüm | Dijital Sağlık, Dijital Dönüşüm, Teknoloji ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm, Elektronik Sağlık Kayıtları (ESK), Teletıp, Giyilebilir Cihazlar (Wearables), Yapay Zeka (AI) ve Büyük Veri (Big Data) Analitiği

 

Büyük veri analitiği, sağlık hizmeti sağlayıcılarının klinik karar verme süreçlerini aydınlatarak sürecin kolaylaşmasını ve hasta sonuçlarını iyileştirebilecek uygulamaları belirlemek için büyük hacimli verilerin analiz edilmesini sağlamaktadır.

Sağlıkta Dijital Dönüşümün Avantajları

İyileştirilmiş hasta sonuçları; yukarıda saydığımız dijital teknolojiler sayesinde her hastaya özel, kişiselleştirilmiş bakım sunulması sağlanmış ve bunun sonucunda daha iyi hasta sonuçları elde edilmiştir.

Sağlıkta Dijital Dönüşüm | Dijital Sağlık, Dijital Dönüşüm, Teknoloji ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm, Elektronik Sağlık Kayıtları (ESK), Teletıp, Giyilebilir Cihazlar (Wearables), Yapay Zeka (AI) ve Büyük Veri (Big Data) Analitiği

Artan verimlilik; dijital teknolojiler her alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de hizmet süreçlerini kolaylaştırmıştır. İdari yükleri azaltarak verimliliğin artmasına sebep olmuştur. ESK’ler sağlık hizmeti sağlayıcılarının hızlı ve verimli bir veri alışverişi yapmalarını sağladığı ve idari görevlere harcanan zamanları azalttığı için buradan kazanılan ve tasarruf edilen zamanın daha verimli kullanılmasını sağlamıştır. Teletıp ise yüzyüze ziyaret ihtiyacının azalmasına olanak sağlayarak gereksiz harcanan vakit kayıpları oluşumunu hem hasta hem de sağlık görevlileri için ortadan kaldırmıştır.

Düşük maliyetler; EHR’ler idari görevlerin maliyetinin düşmesini sağlamıştır. Teletıp, yüzyüze ziyaret mecburiyetini ortadan kaldırarak bakım maliyetlerini de düşürmüştür. Giyilebilir teknolojiler ise hastanın kendisini izlemesine olanak sağladığı için kronik hastalık yönetimlerinin takibini de sağlayarak maliyetin düşmesine yardımcı olmuştur.

Sağlıkta Dijital Dönüşüm | Dijital Sağlık, Dijital Dönüşüm, Teknoloji ve Sağlıkta Dijital Dönüşüm, Elektronik Sağlık Kayıtları (ESK), Teletıp, Giyilebilir Cihazlar (Wearables), Yapay Zeka (AI) ve Büyük Veri (Big Data) Analitiği

 

Geliştirilmiş hasta katılımı; hastalar yine dijital teknolojiler sayesinde örneğin; teletıp sayesinde evlerinde bakım ve sağlık hizmetleri alabilirler, giyilebilir teknoloji ile kronik rahatsızlıklarını kendi kendilerine yöneterek, kontrol altında tutabilirler.

İyileştirilmiş nüfus sağlığı; dijital teknolojiler, sağlık hizmeti sağlayıcılarının trendleri belirlemesi için big data analizlerini gerçekleştirmesini sağlar ve tüm popülasyon için çok daha iyi sağlık sonuçlarına ulaşılmasında katkıda bulunur.

What do you think?

Bir yanıt yazın

GIPHY App Key not set. Please check settings

35 Comments

Etimoloji Nedir ? Etimolog Nedir, Kimdir ?

Etimoloji Nedir ? | Etimolog Nedir, Kimdir ?

Doğum Süreci ve Doğuma Hazırlık Felsefeleri

Doğum Süreci ve Doğuma Hazırlık Felsefeleri