in , ,

Semboller, İşaretler ve Simgeler | Tanımları, Analizleri ve Farkları

Sembol Nedir? İşaret Nedir? Simge Nedir? İşaret ve Simge Arasındaki Fark Nedir?

Sembol Nedir? İşaret Nedir? Simge Nedir? İşaret ve Simge Arasındaki Fark Nedir?
Semboller, İşaretler ve Simgeler | Tanımları, Analizleri ve Farkları

Semboller, İşaretler ve Simgeler | Tanımları, Analizleri ve Farkları

Semboller

En temel anlamı ile bir simge yoluyla bir kavramın uzlaşımsal olarak betimlenmesidir; bir düşüncenin, nesnenin, niteliğin, niceliğin vb. ruhbilimsel ve düşbilimsel açıdan, tüm kavramlar doğaları itibarı ile simgesel olup, betimlenmeleri simgesel bir anlam taşıyan yapay belirtilerdir.

Dizgel (sistemik) görüngeden, örneğin haritalardaki kullanımları ile, simgeler ayrıca iletişim görevini de yerine getirmektedir: çizgisel, yazılı veya somut bir nesne olarak bir diğer, daha karmaşık, somut veya soyut nesneyi veya onun özelliğinin betimlemesi olabilirler. Bunun dışında, ayrıca mecazi kavrayışlarda da kullanılırlar.

Simgelerin Başlıca Uygulama Alanları

Diller, matematik ve bilişsel bilimlerdir. Örneğin konuşulan dil, simgesel kavramları (sözcükleri) betimlemek için kullanılan işitsel belirtilerden oluşur.

Tanımları ve Analizleri

İnanç sistemlerinin bir parçası olarak bize evren ile bir oluşumuzu anımsatan işaret ve simgelerle bu zamana kadar zengin bir dağarcık oluşturduk. İşaretler de simgeler de yaygın olarak tanınmakla birlikte bu ikisi arasında ki fark kimi zaman belirsizleşir.

İşaret ve Simge Arasındaki Fark Nedir?

Bir işaret, yüklendiği işlevi doğrudan yerine getirir. Yazılı ya da görsel bir dilin parçası olabilir. İşaretler bize, hemen o anda önem taşıyan basit bir mesaj iletir.

Simge ise bir fikri temsil eden görsel bir imgedir. Evrensel bir gerçeğin daha derin düzlemli bir göstergesidir. Örneğin ateş hem güneşi hem de hepimizi çevreleyen eril gücü simgelerken, bir bahar çiçeği yeniden doğuş ve yeni yaşamı temsil eder.

Simgelerin ışığında görüldüğünde yaşam zenginleşir ve anlama bürünür.

Gündelik Yaşamda Semboller

Sembollerin kullanılması ve tanınması hayatımıza zenginlik katar. Nesnelerin gerçekleri ya da daha derin meseleleri temsil ettiklerini gördüğümüz, an varoluşun çifte anlamlı doğasına dair bir farkındalık geliştiririz. Sözgelimi sıradan bir merdiven hem bir araç hem de öz farkındalık ya da daha yüksek bir gerçeğe doğru ruhsal yükselişimizin hatırlatıcısı haline gelir. Bir çanak yaradılışı temsil edebilir. Çamurda büyüyen bir zambak ruhun anlığının hatırlatıcısı olabilirken bir lambada gerçeğin ışığı anlamını taşıyabilir.

Sanatta ve Rüyada Semboller

Sanatta sembolizm bir sahnenin yorumunda başvurulan görsel bir dildir. Rönesans’ta yaygın bir kullanım bulmuş olan korkuların ifadesi olarak yorumlanır. Bununla birlikte rüya sembolizmi sadece psikanalizde bilinçdışının bir yansıması olarak görülmez; çoğu topluluk da bunun önemini kabul etmiştir.

What do you think?

Bir yanıt yazın

GIPHY App Key not set. Please check settings

32 Comments

Amblem ve Logo Nedir, Neden Önemlidir ve Aralarındaki Farklar Nelerdir?

Amblem ve Logo Nedir, Neden Önemlidir ve Aralarındaki Farklar Nelerdir?

Ambalajlar | Ambalaj Nedir? | Tanımı, Amacı ve Tasarımı

Ambalaj Nedir? | Tanımı, Amacı ve Tasarımı