in , , ,

Tasarım Etiği ve Rakip Analizi Nedir ? | Tasarımda Etik Değerler

Tasarım Etiği ve Rakip Analizi Nedir ? | Tasarımda Etik Değerler

Tasarım Etiği ve Rakip Analizi Nedir ? | Tasarımda Etik Değerler
Tasarım Etiği ve Rakip Analizi Nedir ? | Tasarımda Etik Değerler

Tasarım Etiği ve Rakip Analizi Nedir ? | Tasarımda Etik Değerler

Tasarım Etiği ve Rakip Analizi

Grafik tasarım alanında etik konusu, grafik alanında hizmet veren kurum ve kuruluşları, bu kurum ve kuruluşların farklı birimlerinde değişik kademelerde hizmet veren grafik tasarımcıları ve üretilen grafik tasarımları içine alan geniş bir inceleme sahasına sahiptir. Serbest piyasa ekonomisi ve rekabet ortamı her sektörde grafik tasarıma olan ihtiyacın artmasına, reklam verenlerin arzını karşılayabilecek tasarım alanının ticari faaliyet alanı olarak güçlenmesine ve bu alanda hizmet veren firmaların çoğalmasına sebep olmuştur. Bütün bunların sonucunda alanda çalışacak yardımcı grafiker, tasarımcı ve sanat yönetmeni ihtiyacının artması, ihtiyacı karşılayabilmek için ucuz eğitimsiz işgücü temini, hızlı ve özensiz tasarımların hizmete sunulması, tasarım sürecinde etik hassasiyetlerin gözetilmemesi gibi sorunların doğmasına yol açmıştır.

Rakip analizi kısaca kendinizi tanıdığınız kadar rakiplerinizi de tanımanız gerektiğini ve rekabet içerisinde kullanabileceğiniz bilgileri rakiplerinizden toplamanız demektir.

Tasarımda Etik Değerler

Tasarım, özne-nesne ilişkisi içinde var olur. Nesne, “belirli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, “obje” olarak tanımlanır. Felsefi olarak nesne, “öznenin dışında kalan her konu, objedir. Özne etkendir, nesne edilgendir; şekillendirilmeyi bekler, potansiyel imkanları vardır ve öznenin ona vereceği anlamı bekler durur. Bu anlamda öznenin denemesidir. Sınırıdır ve imkanıdır. Nesne, kendi potansiyeli içinde nesneldir. Ama işin içinde özne olduğunda nesnellik ortadan kalkar. Özne ve nesne arasında ki ilişki sabit değildir. Anadolu Üniversitesi’nde okutman olan Osman Şişman, 3. Ulusal Tasarım Kongresi’nde Tasarım Etiği konulu bildirisinde nesne ve etik bağlamını şöyle açıklamıştır: “Nesne benim ahlakımdır artık. Ben bıçak icat edilmeden önce de adam öldürürdüm. Ama bıçaktan sonra daha çok adam öldürmeye başladım.” “Bilgi kuramları, özne-nesne arasındaki ilişkiler bölümünün yalnızca nesnel dünya bilgisini oluşturmada değil, sosyal alanın inşa edilmesinde de en önemli bileşenleri oluşturduğunu savunmaktadır…Tasarım pratiğinin başından sonuna yapılan seçimler, doğurabilecekleri sonuçlar açısından değerlendirilmeli, tasarım etiği bu temel üzerine kurulmalıdır…Tüketim nesnesinin üretim biçimlerini gizleyen opaklığı, öznede yabancıla maya neden olmaktadır.” Günümüz tüketim alı kanlıkları doğal varoluşu yok etmektedir. Tüketim alı kanlıklarının değiştirilmesinden başlayarak, malzeme seçimlerine kadar geni bir yelpaze tasarımcının sorumluluk alanına girmektedir. “Etik kavramı, felsefenin pratik varoluşu, “iyi” kavramının etrafında düzenleyen bir parçası, bilgece bir eylem yoludur.” Bu tanımdan yola çıkarak tasarım eylemini ortaya çıkan sonuçları ile değerlendirmek, tasarımı etik açıdan değerlendirmek ile aynı anlama gelmekte, kullanılacak çerçeve ancak bu koşullarda çizilebilmektedir. Adam Richardson’un “The Death of the Designer” makalesinde belirttiği gibi tasarımcı bir anlamda formu belirlemekle, ürünü ve ürünün ardında ki süreçleri ve ideolojiyi kamu önünde yasallaştırmakla yükümlüdür.

What do you think?

Bir yanıt yazın

GIPHY App Key not set. Please check settings

26 Comments

Grafik Tasarımda Etik | Markanın Tasarımsal Yönden Etik Değerleri

Grafik Tasarımda Etik | Markanın Tasarımsal Yönden Etik Değerleri

Rakip Analiz Yöntemleri | SWOT Analizi

Rakip Analiz Yöntemleri | SWOT Analizi