in ,

Tasarımın Markalar Üzerinde Etkisi | Tasarımcının Rolü

Tasarımın Markalar Üzerinde Etkisi ve Tasarımcının Rolü
Tasarımın Markalar Üzerinde Etkisi ve Tasarımcının Rolü

Tasarımın Markalar Üzerinde Etkisi ve Tasarımcının Rolü

Markanın grafik tasarım ile olan ilişkisinde grafik tasarımcının yıllarla ifade edilebilen yoğun tasarım ve uygulama deneyimi ve ayrıca daha da önemlisi tasarımcının kreatif yönü, kreatif yeteneklerini uygulamaya taşıyabilme kabiliyeti çok önemlidir. Sağlam ve etkin bir marka oluşumu için çok önemli olan kurumsal kimlik, görsel kimlik oluşturmada, logo-amblem, logotype, renk ve font seçeneklerinin doğru belirlenmesi, basılı evraklar, basın ilanları, afiş, billboard, film-tv, story boardları ve bunun gibi markanın kalite ve kalıcılığında standartların belirlenip yerleştirilmesi marka ve grafik tasarım ağı içindeki doğru ilişkilendirmeyi belirler.
Bir markanın sosyal yaşam içinde üretici ve tüketici ilişkileri ve onun tanınmasında grafik tasarımın rolü çok önemlidir. Marka üretici açısından ele alındığında;
Ürün ve hizmetin tüketicinin hafızasında kalıcılığının, dikkat çekiciliğinin yanı sıra grafik tasarımcısından da tasarım ve uygulamadaki çağdaş grafik tasarım öğelerine uygun yalınlığı ile de yer etmesi gerekir. Bu bağlamda markanın güven vermesi ve sürekli talep edilir olmasının gerekliliği zorunludur. Marka amansız rekabet koşullarında rakiplerinin daima bir adım önünde olmalıdır. Güven veren bir tanıtım ve tanıtımın ardından gelen güven zorlu rekabet koşullarında marka için elzemdir. Ön görülen hedeflerin gerçekleşmesi tanıtımda grafik tasarım uygulamalarının ve tanıtım stratejilerinin kısa vadeli değil uzun vadeli olmasını gerektirir. Marka tüketim açısından ele alındığında; Mevcut Pazar koşulları içinde marka güvenle tercih edilir olmalıdır. Ürün kalitesinde tüketicinin tereddüdü olmamalıdır. Tüketicinin istekleri ile karşılıklı diyalog ve ilişki içinde olmaktan kaçınılmamalıdır. Ürün kalitesi ve fiyat ilişkisindeki güvenilir kanaat tüketiciyi yanıltmamalı, taklit ve kalitesiz ürünler ile farkı görünür olmalıdır. İyi yönetilen bir marka içinde bulunduğu toplumun ekonomisi, teknolojisi ile yaratıcı ve yenilikçi yönünü yansıtabilmelidir. [1]

KAYNAKÇA
[1] Esin Sakız, 2015, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi

What do you think?

Bir yanıt yazın

GIPHY App Key not set. Please check settings

30 Comments

Tasarım Tasarmcı Tasarımcının Yeterliliği

Tasarım | Tasarımcı | Tasarımcının Yeterliliği

tipografi, typography

Tipografi Nedir ? | Tipografinin Unsurları