in , ,

Ambalaj Nedir? | Tanımı, Amacı ve Tasarımı

Ambalajlar | Ambalaj Nedir? | Tanımı, Amacı ve Tasarımı

Ambalajlar | Ambalaj Nedir? | Tanımı, Amacı ve Tasarımı
Ambalajlar | Ambalaj Nedir? | Tanımı, Amacı ve Tasarımı

Ambalaj Nedir? | Tanımı, Amacı ve Tasarımı

Ambalajlar

Ambalajın tanımını zorlaştıran veya karmaşıklaştıran birçok önemli etken vardır. Bunların en önemlisi toplumsal alışveriş alışkanlıklarının, tüketici davranışlarını doğrudan etkilemesidir. Buda ambalajın form ve grafik tasarımında bölgesel değişimleri ve dolayısıyla da ambalaj kavramını etkilemektedir.

Ambalaj Tanımı, Amacı ve Tasarımı

Grafik tasarım ürünlerinden biri olan ambalaj; binlerce ürünün paketlenmesinde bir uzmanlık haline gelen, ürünlerin ilk ve en önemli tanıtım aracıdır.

Ambalaj; ürünü içeren plastik cam ya da metal taşıyıcıları, bu taşıyıcıların konulduğu karton kutuları ve bu kutuları içine alarak tek birim haline getiren büyük paket ya da mukavva kutuları kapsayan genel bir terimdir.

Popülist bir yaklaşım ambalajı; tarımsal, endüstriyel ve tüketici ürünlerini taşıyan, koruyan, tanımlayan, satış ve dağıtımını kolaylaştıran bir sanayi ve pazarlama tekniği olarak tanımlar. Çünkü ambalaj, içindeki ürünü gösteren, ürüne ve üretici firmaya ait tüm bilgileri üzerinde taşıyan bir iletişim ve reklam aracı niteliği taşır.

Ambalaj, kapsadığı alan ve ilgilendirdiği branşlar sebebiyle geniş bir alana yayılan özel bir konu. Pazarlamacılar, marka uzmanları, endüstriyel tasarımcılar, grafik tasarımcılar, ambalaj üreticileri ve ham madde üreten diğer yan kuruluşları doğrudan ilgilendiren bir sektör.

Ülkemizde “ambalaj” dendiğinde, tasarıma nazaran akla öncelikle teknik konular gelebiliyor. Oysa ambalajın üretim aşamalarının yanı sıra tasarım, pazarlama, ekonomik ve çevresel faktörler de çok fazla önem arz ediyor. Ambalaj üretim sanayii, ambalajın sürdürülebilirliği, doğada dönüşümü konusunda önemli araştırmalar ve yatırımlar yapıyor.

Ambalaj; tüm tasarım alanlarının en özeli ve en duygusalıdır. Çünkü; içeriğindeki ürünü görsel iletişim yoluyla hedef kitleye gösterme işlevini, sanatın estetik nitelikleriyle birlikte, renk, fotoğraf, illüstrasyon ve tipografiyi birbirini tamamlayan bir düzenleme içinde, üç boyutlu forma sahip bir nesne olan ambalaj üzerinde kullanarak yerine getirir

Albenisi güçlü, alışılagelmişin dışında ambalajlar tasarlamak iyi bir tasarım eğitimi gerektirir. Tasarım eğitimi farklı duyuş, beceri ve yeteneklerin kazandırılması, yaratıcılığın güçlendirilmesi sürecinden oluşur. Dolayısıyla bireye bu yetileri kazandıracak günümüz koşullarına uygun donanımda, kaliteli bir eğitim güzel sanatlar ve tasarım eğitimi veren kurumlarda verilebilir.

What do you think?

Bir yanıt yazın

GIPHY App Key not set. Please check settings

Sembol Nedir? İşaret Nedir? Simge Nedir? İşaret ve Simge Arasındaki Fark Nedir?

Semboller, İşaretler ve Simgeler | Tanımları, Analizleri ve Farkları

Ambalaj Tasarımı | İşlevleri, Amacı, Tasarım Süreci ve Marka ile İlişkisi

Ambalaj Tasarımı | İşlevleri, Tasarım Süreci ve Marka ile İlişkisi