in ,

Friedrich Nietzsche Kimdir ? | Eserleri

Friedrich Nietzsche Kimdir ? Eserleri

Friedrich Nietzsche Kimdir ? Eserleri
Friedrich Nietzsche Kimdir ? Eserleri

Friedrich Nietzsche Kimdir ? | Eserleri

Friedrich Nietzsche Kimdir ?

Friedrich Nietzsche (15 Ekim 1844 – 25 Ağustos 1900), Alman filozof, filolog, yazar, şair, besteci ve kültürel eleştirmendir. Felsefesi ve yapısı geniş bir etki yaratmış ve çağdaş düşünce üzerinde derin bir etkisi olmuştur.

Friedrich Nietzsche Kimdir ? Eserleri
Friedrich Nietzsche

Nietzsche’nin oluşumu, insanın varoluşu, ahlak, kültür, din, güç ve bilinç gibi konuları ele alır. Felsefesinin merkezinde, geleneksel değerler ve ahlaki normları sorgulama, insan özgürlüğü ve yaratıcılığı üzerinde durma ve “üstinsan” kavramını geliştirmede yer alır.

Nietzsche, “Tanrı’nın öldürdüğü” ifadesiyle, geleneksel dinin insanların üzerindeki zayıf ve yeni bir değer sistemi ve anlam arayışının gereğini vurgular. Ona göre, insanların kendi değerlerini yaratmalı ve yaşamayı bireysel olarak keşfetmelidir.

Ahlaki değerlere ve geleneklere karşı eleştirel bir yaklaşım sergileyen Nietzsche, “köle ahlakı” olarak adlandırdığı geleneksel ahlak anlayışını reddeder ve “efendilerin ahlakı” olarak adlandırdığı yeni bir ahlakın boyutlarını önerir. Ona göre, insanın iç güdülerini bastırmasının ve doğasının inkar görevinin yerine, güçlü ve yaratıcı bir şekilde yaşaması gerekmektedir.

Nietzsche’nin felsefe, edebiyat, siyaset ve psikoloji gibi birçok alanda etkili olmuştur. Eserleri, özellikle “Böyle Buyurdu Zerdüşt”, “İnsancıkların Alacakaranlığı” ve “Ahlakın Soykütüğü” gibi kitapları, derinlemesine içerdiği ve provokatif bir üslüpla ele alır. Nietzsche’nin derlemeleri, tartışmalar ve yorumlara günümüzde hala ilham vermektedir ve birçok farklı okuma ve yorumlama biçimlerinin oluşmasına sebep olur.

Friedrich Nietzsche Kimdir ? Eserleri

Friedrich Nietzsche’nin Eserleri

 • Müziğin ruhundan trajedinin doğuşu (Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik) (1872)
 • Zamansız Düşünceler (Unzeitgemässe Betrachtungen) (1873-1876)
 • Zamansız Düşünceler (Menschliches, Allzumenschliches) (1878-1879)
 • Tan Kızıllığı (Morgenröte. Gedanken über die moralischen Vorurteile) (1881)
 • Messina’dan İdiller (Idyllen aus Messina) (1882)
 • Die fröhliche Wissenschaft Şen Bilim (1882-1887)
 • Böyle Buyurdu Zerdüşt (Also sprach Zarathustra) (1883-1885)
 • İyinin ve Kötünün Ötesinde (Jenseits von Gut und Böse) (1886)
 • Ahlâkın Soykütüğü Üzerine (Zur Genealogie der Moral) (1887)
 • Wagner Olayı (Der Fall Wagner) (1888)
 • Putların Alacakaranlığı (Götzen-Dämmerung, oder, Wie man mit dem Hammer philosophiert) (1888)
 • Dionysos-Dithyramben (1888)
 • Der Antichrist (1888)
 • Ecce Homo (1888)
 • Nietzsche Wagner’e Karşı (1888)
 • Putların Alacakaranlığı ya da Çekiçle Nasıl Felsefe Yapılır (1889)

Yayımlanmamış Eserleri

 • Ahlâksal Olmayan Duygulardaki Gerçekler ve Yalanlar Üzerine (Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn) (1873)
 • Yunanların Trajik Çağında Felsefe (Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen) (1873)

Ölümünden Sonra Yayımlanmış Eseri

Güç İstenci (Der Wille zur Macht) (el yazması) (1901)

What do you think?

Bir yanıt yazın

GIPHY App Key not set. Please check settings

33 Comments

Astroloji ve Astronomi Arasındaki Fark Nedir ? Astroloji ve Astronomi Arasındaki Farklar

Astroloji ve Astronomi Arasındaki Farklar

Semantik doygunluk (Anlamsal Doygunluk) Nedir ?

Semantik Doygunluk (Anlamsal Doygunluk) Nedir ?